Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys kampanjaan osallistumiselle.

  1. Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.
  2. Kukin henkilö voi osallistua kampanjaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pyydetyt pakolliset tiedot.
  3. Kampanjan suorittaa kampanjan järjestäjä, joka on Verdulo Oy, tai Verdulo Oy:n yhteistyökumppani. Kampanjanjärjestäjä vastaa kaikista kampanjaan liittyvistä kuluista. Kampanjan päätyttyä osallistujille ilmoitetaan eduista ja palkinnoista.
  4. Kampanjan etuja, tai palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Eduista tai palkinnoista ei myöskään palauteta rahaa.  Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot ja edut toisiin vastaavan arvoisiin.
  5. Verdulo Oy varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää kampanjan perustellusta syystä. Kampanjanjärjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen kampanjaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee kampanjanjärjestäjä.
  6. Verdulo Oy ei vastaa mahdollisista kampanjaan vaikuttavista teknisistä ongelmista tai muista olosuhteista.
  7. Verdulo Oy:n työntekijät eivät voi osallistua kampanjaan.
  8. Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys kampanjaan osallistumiselle.